Hizmetlerimiz

Muhasebe Danışmanlığı

Küresel ticaret geliştikçe ticari kuruluşlarımız da gelişmeye, büyümeye ve dışa açılmaya önem vermeye başladılar. Böyle olunca stratejik sermaye ve kurumsal finansman yönetimi daha fazla konuşulmaya ve kuruluşların daha doğru ve bilgiye dayalı kararlar almaları gereği ön planda olmaya başladı. Mali müşavirlik firmaları da bu konuya daha fazla odaklanarak, ticari kuruluşların sermaye ihtiyaçlarını çözüme yönelik danışmanlık hizmetleri vermeye başladılar.

Akpınar Müşavirlik, bu anlamda ticari kuruluşlara kurumsal finansal danışmanlık kapsamında, sermayenin korunması, sermaye optimizasyonu, sermaye yatırımları ve sermayenin temini konularında hizmet sunmaktadır.

Her ticari kuruluş değişen pazar koşullarının, operasyonel süreçler ve sermaye tabanı üzerindeki etkilerini sürekli olarak ölçmek zorundadır. Ekonominin iyi gittiği zamanlarda bile, bu firmalar için farklı bir durumla karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Şirketimiz sermayenin korunması amacı ile, kuruluşun stratejilerini ve bilançolarını sürekli gözden geçirmekte ve kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmektedir. Kuruluşun likidite durumları, mali sıkıntısı, müşteri ve tedarikçi analizleri, maliyetlerin düşürülmesi, borç, özkaynak ve diğer yükümlülüklerin gerektiğinde yeniden yapılandırılması ve uyuşmazlıkların çözümü bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

Sermaye optimizasyonu açısından, ticari kuruluşların sadece operasyonları gözden geçirmeleri yeterli olamaz. Kurumsal stratejilerin de objektif olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda varlık portföyünün iyileştirilmesi, sinerji yaratılması ve etkin bir entegrasyon sağlanması, işletme sermayesinin iyileştirilmesi ve nakit yaratılması konularında hizmet verilmektedir.

Sermaye yatırımları açısından kuruluş ortakları, şirket satın alma ve birleşme durumlarında bunun neden yapıldığı, neden bu fiyattan yapıldığı veya neden şimdi yapıldığı gibi konularda bilgi sahibi olmak isterler. Her ortağın beklentileri farklı olabilir. Bu anlamda ortak getirilerinin iyileştirilmesi için kurumsal finansman işlemlerinin planlanması ve yapılandırılması, risklerin düşürülmesi ve değerin artırılması için durum tespit çalışmalarının yapılması konularında hizmet verilmektedir.

Akpınar Müşavirlik,  kurumsal finansal danışmanlık kapsamında bir hizmeti de sermaye teminidir. Bir ticari kuruluşun büyüme potanasiyeli ve mali gücü, hızlı ve etkin sermaye temin edebilme kabiliyetine bağlıdır. Sermaye talebi ne nedenle yapılırsa yapılsın öncesinde bir planlama yapılmalıdır. Sermaye ihtiyacı doğduğu an, nereden ve nasıl temin edilebileceği önceden bilinmelidir. Bu anlamda, fon toplama yöntemleri, fonlama modelleri, varlık satışları, tasfiye, altyapı projeleri konularında hizmet verilmektedir.