Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 6111 Sayılı Kanun ile değiştirilen 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.

Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 382,05 TL 382,05 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 360,45 TL 360,45 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi 340,20 TL 340,20 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 321,30 TL 321,30 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi 306,45 TL 263,25 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 293,58 TL 251,73 TL
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi 282,15 TL 241,65 TL
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi 265,95 TL 228,15 TL