Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

Yılı Büyük Şehir Belediyesi Sınırları Diğer Yerlerde Dayanak
2015 6.000 TL 4.000 TL 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2014 5.500 TL 3.800 TL 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2013 5.300 TL 3.700 TL 283 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2012 5.000 TL 3.500 TL 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2011 4.600 TL 3.200 TL 278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2010 4.300 TL 3.000 TL 273 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği