Asgari Ücret Hesaplamaları

01.07.2019 - 31.12.2019

2. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET (BRÜT) 2.558,40  
SGK PRİMİ % 15,5 396,55  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 25,58  
GELİR VERGİSİ %15 (*) 326,20  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88  
DAMGA VERGİSİ % 07,59 19,47  
KESİNTİLER TOPLAMI 729,38  
NET ASGARİ ÜCRET(**) 2.020,90  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.558,40  
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 396,55  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 51,17  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.006,12


Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (191.88) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.