Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.  Asgari geçim indirimi 2019 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle birlikte, işveren bu kesintiyi -devlet adına- yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden (stopaj) mahsup etmektedir.

DURUMU

AGİ

 Bekâr

191,88

 Evli, Eşin Geliri Olan

90,11

 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk

220,66

 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk

249,44

 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk

287,82

 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk

307,01

 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk

326,20

 Evli, Eşin Geliri Olmayan

230,26

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk

259,04

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk

287,82

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk

326,20